Oudergericht pedagogisch adviseren

Doel van het project

Opvoedingsondersteuners een onmiddellijk inzetbare methodiek aanreiken om oudergericht pedagogisch te adviseren.

Korte beschrijving

Opad is een methodiek die zich baseert op het denken van Alice Van der pas en NLP. Het is een oplossingsgerichte methodiek waarin de hulpverlener oudergericht luistert: het gaat om de ouder en niet om het kind. De trainingsmodule bestaat uit een face-to-face training gecombineerd met aantrekkelijke online leeromgeving en oefengesprekken met ouders in eigen (werk)omgeving. Opad resulteert in tevreden ouders en geboeide hulpverleners.

Hoe werk je aan proportioneel universalisme? 

De methodiek Opad is inzetbaar bij alle ouders omdat ze competentie-, samenwerkings- en oudergericht is. Deze drie bouwstenen garanderen bruikbaarheid van de methodiek in allerlei settingen met verschillende ouders. Tegelijkertijd vormen deze bouwstenen ook het proportioneel karakter omdat de methodiek aanpasbaar is naargelang de context en de ernst van de opvoedingsvragen.

Wat maakt jouw project inspirerend voor je collega's?

De methodiek Opad biedt enerzijds een heel concrete leidraad voor oudergerichte advies gesprekken en anderzijds een bruikbare format om ouders ook buiten advies gesprekken te horen en in hun ouderschap te bekrachtigen. 

Methodiek Opad sluit aan bij de behoefte van ouders gehoord te worden én het verlangen van hulpverleners om echt, transparant en gelijkwaardig met ouders te werken. Met de Opad heb je nooit meer het gevoel ‘ dat ouders niet luisteren’ of ‘het advies niet opvolgen’. 

Contactgegevens

Contactpersonen:

Bea Vanmechelen, lector bachelor orthopedagogie

bea.vanmechelen@ucll.be

Adres:

UC Leuven-Limburg
Groep Welzijn • Campus Diepenbeek
Agoralaan  B7• 3590 Diepenbeek
011 180 744 • 0494 49 61 96

Website:

www.ucll.be