Opvoedings- en Gezinsondersteuning

Kinderen opvoeden. Elke ouder doet het. En meestal gaat het goed. Toch blijkt dat heel wat ouders bij deze uitdagende taak behoefte hebben aan ondersteuning. Maar wat verlangen ze precies? Zoeken ze informatie, bevestiging of concrete steun? En hoe moet die dan georganiseerd zijn?

Op zoek naar wat ondersteuning van gezinnen allemaal inhoudt?
Hier krijg je een helder beeld van onder meer de behoeftenonderzoeken, de inhoud, functies en aanbodsvormen van opvoedings- en gezinsondersteuning.

Tools aanbod OO: Opvoedinformatie ontsluiten en delen

Groeimee.be is een website voor iedereen die betrokken is bij het opvoeden van kinderen en jongeren. Op Groeimee.be vind je kwalitatieve informatie over ouderschap en de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Maandelijks schrijven we nieuwe dossiers, opvoedtips en vaak voorkomende opvoedingsvragen. Je vindt er ook voorleesinspiratie in een maandelijkse blog. De informatie is op maat van ouders en kan je ook in je eigen communicatie gebruiken.

Tools voor je aanbod OO uit te werken: Sprekersdatabank

Ben je op zoek naar een geschikte spreker voor een lezing, vorming of workshop over opvoeden voor ouders? Neem dan een kijkje in de sprekersdatabank van EXPOO.
In deze databank vind je de contactgegevens van sprekers met expertise over opvoeden of gezinsondersteuning. Je kan in de databank zoeken op naam, werkdomein en regio. 
EXPOO verzamelt deze contactgegevens ten behoeve van het werkveld en spreekt geen waardeoordeel uit over de individuele kwaliteit van de sprekers.

Tools aanbod OO: Praktijkbeschrijvingen

Er bestaan verschillende manieren om ouders en ouderfiguren te ondersteunen bij de opvoeding van kinderen en jongeren. EXPOO maakt er werk van dat goede praktijken opvoedingsondersteuning in Vlaanderen en Brussel beschreven en onderbouwd worden in een praktijkbeschrijving.

Dat gebeurt via praktijkbeschrijvingskringen. Professionals komen samen met een procesbegeleider en schrijven hun praktijk neer in een grondplan.
Momenteel vernieuwen we een aantal praktijkbeschrijvingen.

WIl je zelf graag deelnemen aan zo'n praktijkbeschrijvingskring? Contacteer dan EXPOO.

Tools aanbod OO: draaiboeken en instrumenten

Met deze draaiboeken en instrumenten kan je aan de slag om je aanbod opvoedingsondersteuning uit te werken.

Virtueel Thematisch Netwerk Opvoedingsondersteuning

EXPOO brengt actoren opvoeding- en gezinsondersteuning samen, zodat iedereen kan leren van elkaar. Via het online uitwisselingsplatform ‘Opvoedingsondersteuning' kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien. We willen experten en praktijkwerkers samenbrengen om uit te wisselen over opvoedingsondersteuning. Wil je deel uitmaken van deze gesloten virtuele groep, stuur een mailtje naar info@expoo.be.
Ook geïnteresseerd in andere thematische netwerken? Bekijk ze hier.

Bijleren: Online leermodule: Wegwijs in Opvoedingsondersteuning

In deze online module kan je je in een halve dag de basis rond opvoedingsondersteuning eigen maken. Er wordt ingegaan op volgende thema’s: wat is opvoeden, wat verstaan we onder opvoedingsondersteuning, welk aanbod aan opvoedingsondersteuning bestaat er, hoe kan samenwerking met partners vorm krijgen, ... 

Deze module bevat ook een coachfunctie die je toelaat om vragen te stellen over de inhoud van de webcursus of om in interactie te gaan met andere cursisten.

wegwijs in OO
Bijleren: webinar opvoedingsondersteuning

Herbekijk het webinar opvoedingsondersteuning:

Bijleren: vormingen en trainingen

EXPOO organiseert regelmatig vormingen en trainingsessies om je te bekwamen in opvoedingsondersteuning.  De planning vind je op deze pagina.
Op de agenda:

  • Training pedagogische adviesgesprekken
  • Werken met groepen
  • Communiceren met ouders
  • ...

 

Informatie voor ouders