Oproep voor deelname aan een internationale studie over “de beleving van ouders over thuisonderwijs”.

  • 30 april 2020

Eén van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het sluiten van de scholen. Ouders kregen door deze maatregel mee de verantwoordelijkheid voor het herhalen en aanleren van lesinhouden aan hun kinderen. Voor zowel leerkrachten als ouders kwam deze nieuwe vorm van onderwijs onverwacht en de organisatie ervan was/is voor alle partijen een zoektocht.

KU Leuven, Parenting and Special Education Research Group, doet hierrond een onderzoek en zoekt ouders om hier aan deel te nemen.

Met dit onderzoek willen ze in verschillende landen (België, China, Duitsland, Nederland en Zweden) de ervaringen van ouders met thuisonderwijs in kaart brengen. Ze willen begrijpen welke vormen van aanbod en ondersteuning het meest en minst helpend zijn volgens ouders; ze willen ook weten welke specifieke onderwijs-, kind- en ouderkenmerken bijdragen aan een positieve of negatieve ervaring met thuisonderwijs. De vergelijking van de situatie in verschillende landen (met andere aanpak van de coronacrisis en andere vormen van ondersteuning) biedt hierbij een bijzonder interessant perspectief om tot de meest optimale vorm van thuisonderwijs te komen, mocht de situatie zich in de toekomst nog herhalen.

Iedere ouder van een kind dat momenteel thuisonderwijs krijgt, kan deelnemen aan dit onderzoek. Deelname houdt in dat u de online-vragenlijst eenmalig invult (20-25 minuten), via deze link: https://www.soscisurvey.de/Thuisonderwijs