Oproep! Transitieproject - Methodiekontwikkeling (oudercursus): overgang van basis- naar secundair onderwijs

  • 8 december 2016

EXPOO wil het aanbod aan kennis en tools rond ondersteuning van ouders met jongeren verruimen. We geven daarin bijzondere aandacht aan veranderingen die zich stellen voor kinderen en ouders in de overgang van het basis- naar het secundair onderwijs. Deze nieuwe situatie brengt andere verwachtingen en uitdagingen met zich mee ten aanzien van ouders in hun rol als opvoeder van zelfstandiger wordende tieners. Ingaand op vragen vanuit het werkveld om ouders bij deze overgang te ondersteunen, is EXPOO gestart om samen met partners een materialenpakket te ontwikkelen dat flexibel kan worden ingezet door professionals en vrijwilligers.

Bart Soenens en Maarten Van Steenkiste gingen in dit kader aan de slag met de werkgroep ontwikkelingspsychologie van de Ugent om een oudercursus te ontwikkelen. De methodiek wordt opgebouwd vanuit de principes van de zelf-determinatie- of motivatietheorie die ze beschreven in het boek ‘Vitamines voor Groei’. In het voorjaar van 2017 plant de vakgroep een try-out van de cursus.

EXPOO zoekt organisaties (Huizen van het Kind, Opvoedingswinkels, ....) die interesse hebben om deze proefversie (3 sessies) aan te bieden in hun eigen setting. Je kan daarbij kiezen tussen het thema 'emoties' of 'studiemotivatie'.

Interesse? Laat het weten via info@expoo.be

Wil je meer info over het Transitieproject vanuit EXPOO? Klik hier