Oproep tot toekenning van middelen voor een versterking van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

  • 16 augustus 2017

Dagelijks op het terrein ervaren eerstelijnsdiensten vragen in gezinnen waarbij blijkt dat andere hulp nodig is die niet meteen beschikbaar is.  Er moeten dan extra inspanningen geleverd worden om de continuïteit te bewaren en de minderjarige en het gezin toch zo goed mogelijk te ondersteunen en te helpen.
Snelle en voldoende jeugdhulp betekent dat de wachttijden binnen de jeugdhulp verder moet aangepakt worden. Dit kan niet zonder een aanzienlijke investering en daarom wordt in 2018 en 2019 25 miljoen euro extra in de jeugdhulp geïnvesteerd.

De oproep in bijlage voor bijkomend aanbod richt zich tot de voorzieningen die in het kader van Integrale rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp bieden zoals CKGs, voorzieningen Jongerenwelzijn, voorzieningen kinderen met een handicap, … maar deze uitbreiding kan alleen als dit in een “samenwerking” gegoten is waarbij de brede instap en zeker dus onze eigen preventieve zorg-werking hierdoor ondersteund en versterkt kan worden én er een link is met de Huizen van het Kind en het Geïntegreerd Breed Onthaal.
De coördinatie van de oproep wordt opgenomen door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin met als aanspreekpunt de heer Erwin Daenen. 

Meer info