Oproep Prijs Fonds Gavoorgeluk

  • 30 maart 2018

Het Fonds GavoorGeluk wil actief bijdragen tot de universele preventie van depressie en suïcide in Vlaanderen en dus tot meer mentaal welbevinden en geluk in de samenleving. GavoorGeluk heeft daarbij vooral aandacht voor de omkadering van kinderen en jongeren met groeipijnen, van 0 tot 24 jaar. 

Door haar jaarlijkse Prijs ter waarde van 10.000 euro uit te reiken, wil het Fonds innovatieve implementatieprojecten aanmoedigen en onder de publieke belangstelling en deze van de overheid brengen.

Lees er hier meer over.