Oproep onderwerpen voor de bachelorproef

  • 12 januari 2017

Heb je een prangend praktijkprobleem? Een opmerkelijke onderzoeksvraag? Een ongezien ontwikkelidee? Een prikkelende probleemstelling? Dien dan een onderwerp voor de bachelorproef in!

Dit jaar willen we de onderwerpen reeds vroeger communiceren naar studenten zodat ze de tijd hebben om een weloverwogen keuze te maken. Daarom verzamelen we reeds nu de nieuwe onderwerpen voor de bachelorproef. Je onderwerp blijft twee jaar in ons bestand zitten. Wordt je onderwerp gekozen dan neemt onze student in september 2017 contact op met jou!

Hoe dien je een onderwerp in? Stuur je thema’s, onderzoeksvragen of productideeën voor  1 april 2017 naar sophie.mols@kdg.be. We hopen veel nieuwe onderwerpen te ontvangen. Bedankt alvast voor jouw idee!