Oproep lerende netwerken jeugdhulp-onderwijs

  • 29 mei 2020

Een goede schoolloopbaan is een grote beschermende factor voor de algemene ontwikkeling van het kind. Voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties is vaak extra ondersteuning wenselijk om een vlotte schoolloopbaan te kunnen garanderen. Opgroeien lanceert een oproep vanuit Jeugdhulp om te investeren in coördinatoren lerende netwerken jeugdhulp-onderwijs, die de verschillende jeugdhulp- en onderwijsactoren sterker verbinden in de aanpak tegen schooluitval. Samen met de coördinatoren Samen Tegen Schooluitval wordt de regionale samenwerking zo versterkt op een duurzame manier.