Oproep bevraging van ouders met pubers

  • 29 september 2016

Steun bij het opvoeden is best ook beschikbaar voor ouders van tieners en jongeren. Maar wat zijn de behoeften van deze ouders? Wat ervaren ze als ondersteunend? 

De onderzoeksgegevens over deze groep ouders in Vlaanderen en Brussel zijn beperkt.  De sociale school UCLL Leuven wil - in overleg met EXPOO - met studenten een bevraging doen bij 150 ouders..

Daarvoor zoeken we Huizen van het Kind, opvoedingswinkels, organisaties die werken met ouders van jongeren in de provincies Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant en die bereid zijn een student de gelegenheid te geven een interview met een ouder van een jongeren ( tussen 12 en 16 jaar) te laten doen in jouw organisatie.
 
De interviews gebeuren in de maand november.  De student maakt met jou een afspraak om te vernemen op welk moment(en) dit gesprek met een ouder best kan doorgaan.

EXPOO hoopt dat velen van jullie hier willen aan meewerken.  Het is een mooie gelegenheid om meer te weten te komen over ondersteuningsbehoeften van ouders met jongeren. Daarnaast werken we met zijn allen mee aan de opleiding van jonge nieuwe collega’s.

Wil je een student deze kans bieden, mail het - voor 20 oktober - naar info@expoo.be 
Vragen en suggesties? Contacteer ons gerust.