Oproep

  • 16 november 2015

De overgang van het lager naar het secundair onderwijs is niet alleen een grote verandering voor kinderen. Ook ouders moeten wennen aan de nieuwe situatie en zien zich gesteld voor andere verwachtingen en uitdagingen in hun rol al opvoeder van hun steeds zelfstandiger wordende  tiener.

Om ouders bij deze overgang te ondersteunen wil EXPOO graag een methodieken en materialen pakket uitwerken. 
Als vertrekbasis nemen we het ‘ouderportfolio’, een praktijk ontwikkeld in Genk. Dit instrument geeft professionals een aanzet om met ouders te werken rond dit scharnierpunt in het leven van gezinnen.

EXPOO wil dit pakket ontwikkelen samen met het werkveld.  We doen dit in een methodiekontwikkelingskring.  Dit wil zeggen dat we met een beperkte groep in een 5-tal bijeenkomsten gespreid over een jaar diverse aspecten van een praktijk uitwerken en uitproberen. We willen ook ouders betrekken in het proces.

Werk jij met ouders van tieners? Ben je werkzaam in opvoedingsondersteuning, huis van het kind, CLB, onderwijs, vormingswerk … en heb je interesse om mee te werken?

Laat het voor 15 december 2015 weten aan info@expoo.be

Een startmeeting zal doorgaan eind januari 2016. We voorzien een kleine onkostenvergoeding bij deelname aan deze methodiekontwikkelingskring.