Opinie: Katrien Verhegge over de kracht van de Huizen van het Kind

Ondertussen hebben de Huizen van het Kind al ruim de leeftijd van 5 jaar bereikt. Ze hebben hun plaats veroverd in het landschap van de gezinsondersteuning en lokaal vormen ze een onmisbare sleutel tot een sterk buurtgerichte werking met linken naar de verschillende levensdomeinen van kinderen, jongeren en gezinnen.
Wat maakt dat de Huizen van het Kind zo krachtig zijn? Ik herinner mij hierover uitspraken op een vroeger congres van EXPOO. Wat mij toen is bijgebleven is dat het geen huizen mochten zijn waar vooral adviezen gegeven werden of waar je vooral naar toe ging als je “problemen” hebt. Er was algemene consensus dat het een laagdrempelige ontmoetingsplaats moet zijn, waar je als ouder, als gezin gewoon moet terecht kunnen en waar je je verbonden voelt met anderen. Een quote van Michel Vandenbroeck vat dit goed samen: “Je gaat naar een Huis van het Kind omdat je kinderen hebt, niet omdat je problemen hebt.” Op heel veel plaatsen zijn we mooi op weg om dit te realiseren. Maar maatschappelijk zijn er nog veel uitdagingen waar deze Huizen van het Kind ook mee een antwoord kunnen bieden.

Een eerste uitdaging is hun rol in een buurtgerichte werking nog veel sterker op te nemen dan nu. Overal horen we de roep naar een veel sterkere verankering hiervan. Dit geldt voor de ouderenzorg, voor het lokale sociale beleid, voor de
jeugdhulp, voor het beleid in de strijd tegen kinderarmoede… De Huizen van het Kind moeten hierin een cruciale rol spelen en een belangrijke spil vormen, zeker voor de vele partners die werken aan een sterke gezinsondersteuning. Het referentiekader “Buurtgerichte netwerken” binnen Kind en Gezin ontwikkeld en de proefprojecten die hiermee aan de slag gaan, kunnen hier hopelijk nog heel wat inspiratie bieden.

Een tweede uitdaging is om verder te groeien als laagdrempelige basisvoorziening, waar een brede waaier aan partners zijn schouders onder zet. Stokpaardje van mij is dat we meer partners moeten verzamelen die werken op de verschillende levensdomeinen van de gezinnen en niet enkel vanuit welzijn of gezondheid. Ook partners die bezig zijn met opleidingen, toeleiding naar tewerkstelling, huisvesting, financiële ondersteuningen…moeten verbonden zijn
met de Huizen van het Kind om een totale ondersteuning te kunnen bieden aan die gezinnen die dit wensen. Gezinnen moeten niet langer zelf op zoek gaan naar wie hen waarvoor kan helpen, maar de breed gevarieerde ondersteuning die we maatschappelijk opzetten, moet zelf naar de gezinnen toekomen.

Laat ons de kracht van de Huizen van het Kind verder ontplooien en verbreden

Een laatste uitdaging is ten slotte dat we ervoor moeten zorgen dat de Huizen van het Kind echt gekend zijn bij wie ze nodig heeft. Ik vind het fantastisch om in Vlaanderen al op heel veel plaatsen te komen waar ik schitterende initiatieven
zie. Te vaak kom ik echter nog mensen tegen die veel zouden hebben aan een Huis van het Kind, maar het nog niet kennen of echt niet weten dat dit een mooie plek voor hen zou kunnen zijn. Ook bij belangrijke partners zijn we vaak nog
onvoldoende gekend.

Laat ons dus de kracht van de Huizen van het Kind verder ontplooien en verbreden. In een samenleving die zo gekenmerkt wordt door diversiteit, een samenleving die gekenmerkt wordt door burgers die steeds meer en meer initiatief nemen, maar ook een samenleving die vecht tegen de kinderarmoede, vormen de Huizen van het Kind een uitgelezen plek voor ontmoeting en ondersteuning.