Opgroeien in een gezin onder invloed: nieuw beeldmateriaal

  • 20 april 2016

Heel wat lagere schoolkinderen groeien op in een gezin waar (één van) de ouder(s) kampt met een alcohol-en/of drugprobleem. Via getuigenissen van lotgenootjes en hun ouders willen de Expertisegroep 'Ouders onder invloed' en het Huis van het Kind Leuven de lagere schoolkinderen die opgroeien in een gezin onder invloed informeren en ondersteunen. Hiervoor werd een sensibiliseringsfilmpje voor het brede publiek gemaakt, naast vier korte themafilmpjes. In het filmpje “het druggebruik van mijn mama of papa” vertellen kinderen over hun thuissituatie.  Het filmpje  “emoties” handelt over schaamte, boosheid, verwarring, eenzaamheid die KOAP (Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek) ervaren. “Mijn gezin” geeft aandacht aan de ouder-kindrelatie en de relaties binnen het gezin. Tot slot toont “de kracht van een netwerk” welke ondersteuning een netwerk kan bieden maar tegelijk ook hoe veroordelend de mensen rondom het gezin kunnen zijn. De beelden en getuigenissen benaderen de problematiek vanuit een positieve en krachtgerichte insteek, eerder dan te benadrukken hoe zwaar en moeilijk de situatie is.
De Expertisegroep ‘Ouders onder invloed’ en het ‘Huis van het Kind Leuven’ willen met dit beeldmateriaal de de thematiek op de agenda zetten van scholen en organisaties die werken met deze gezinnen. De themafilmpjes kunnen gebruikt worden om het hulpverleningsproces bij KOAP op gang te trekken of te verdiepen. Dit project kwam tot stand met steun van de Koning Boudewijnstichting.

Op vrijdag 13 mei 2016 zal er een toonmoment plaatsvinden in Museum M te Leuven van 11u30 tot 14u30. Het programma en inschrijvingen vind je op www.oudersonderinvloed.info

Deelname is gratis maar aantal plaatsen is beperkt.
Vanaf 13 mei 2016 zijn alle filmpjes te downloaden via www.oudersonderinvloed.info