Opgroeien en opvoeden in armoede

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Deze vorming vindt plaats op 16 maart, 27 april, 11 mei en 1 juni 2017

Werken met kwetsbare gezinnen in armoede is werken met een complexe realiteit. We botsen op een zichtbare buitenkant die soms vragen, verwarring en onbegrip oproept. Daarnaast merken we bij deze ouders een kwetsbare binnenkant én tegelijkertijd een volharding om elke dag opnieuw te overleven in moeilijke omstandigheden. Kinderen die opgroeien in gezinnen in armoede zijn een kwetsbare doelgroep. Hoe kijk je naar hun leefwereld en de leefwereld van de ouders?

In deze 4-daagse vorming staan we samen met ervaringsdeskundigen (coaches) stil bij verschillende thema’s:

  • Leefwereldperspectief van kinderen én ouders van gezinnen in armoede
  • Binnen- en buitenkant van armoede
  • Hechting en hechtingsproblematiek
  • Krachten van gezinnen in armoede
  • Omgaan met gezinnen in armoede van andere culturele afkomst

Daarnaast gaan we - in dialoog met de ervaringsdeskundigen - op zoek naar concrete handvatten om situaties te hanteren. We nemen tijd om casussen van cursisten te bespreken met ruimte voor eigen inbreng en verschillende visies.

Organisator

Bind-Kracht

Voor wie

Iedereen die beroepsmatig betrokken is op of in aanraking komt met kinderen en/of gezinnen in armoede

Locatie

Karel de Grote Hogeschool- campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen 

Prijs

395€, broodjeslunch inbegrepen

Voor meer informatie :Hilde Euben, T 03 613 18 18, E