Op zoek naar samenwerkingskansen ter versterking van de optimale ontwikkeling en gezondheid van kleuters

door Monica Bulcke, Melissa Peeters en Myriam Vanoudenhove


Het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding is van kracht sinds 1 september 18. Eén van de vernieuwingen is dat ouders van kleuters uit de eerste kleuterklas vanaf september, overal in Vlaanderen, uitgenodigd worden om hun kleuter te vergezellen op het CLB contactmoment 1ste kleuter, het vroegere medisch onderzoek.  

Samen met de ouder komt de verpleegkundige, in sommige regio’s ook met de arts,  tot een inschatting van het ontwikkelingsniveau en de opvoedingssituatie van de kleuter.  
Ouders kunnen er hun vragen stellen, hun bezorgdheden verwoorden. Ouders vinden er steun bij het opvoeden. Verdere zorgbehoefte en eventuele vervolgacties worden door de ouder en de professional samen bepaald. 

Link en opportuniteiten voor je Huis van het Kind

Het nieuwe decreet verplicht het CLB alle ouders te betrekken bij het systematisch contact van de 1ste kleuterklas. Deze contacten gaan door op of in de nabijheid van de school. Lokaal kan er bekeken worden of er kan samengewerkt worden met de Huizen van het kind. We beogen dezelfde doelstellingen nl. laagdrempelige opvoedondersteuning en integrale benadering van gezinnen.

Waarom kan deze deelsessie inspirerend zijn voor jou?

We willen samen zoeken naar samenwerking met lokale actoren die meewerken aan het realiseren van een lokaal sociaal beleid, ter bevordering van de preventieve gezins- en laagdrempelige opvoedingsondersteuning.

Contact

Monika BULCKE - Jeugdverpleegkundige vwvj - monica.bulcke@vwvj.be