Ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning voor allochtone kinderen en hun ouders

Auteur :

S. Beekhoven

Jaar van publicatie :

2008

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Inventarisatie naar kennis van interventies voor ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning van allochtone kinderen en hun ouders. Deze blijkt versnipperd te zijn en de gegevens over kwaliteit, bereik en effectiviteit zijn schaars. De programma's zijn ingedeeld naar instellingsgericht; gezinsgericht; opvoedingsondersteuning en inburgering. De onderzoekers concluderen dat het nog onvoldoende mogelijk is om op basis van gegevens over effectiviteit en bereik suggesties te doen over effectieve interventies die kunnen worden ingezet. Daartoe zou meer geïnvesteerd moeten worden in kwalitatief goed effectiviteitonderzoek en meer langdurig gemonitord moeten worden.

Reageer op dit artikel
11 + 5 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.