Ontstaan en vorige edities

De eerste Week van de Opvoeding dateert van juni 2005. De komst van Matthew Sanders, ontwikkelaar van het Australisch Triple P programma over positief opvoeden, kreeg toen heel wat media aandacht. In het TV-programma ‘De zevende dag’ werd het idee om een ‘Week van de Opvoeding’ te lanceren, geboren. Ook de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin vond het belangrijk om positief opvoeden in de kijker te plaatsen en manieren te zoeken om via campagnes opvoeding bespreekbaar te maken.

Verschillende organisaties zoals Kind en Gezin, Jongerenwelzijn, de Gezinsbond, Klasse en later ook de provinciale steunpunten opvoedingsondersteuning en de opvoedingswinkels, sloegen de handen in elkaar en werden de stuwende kracht achter de Week van de Opvoeding. Later nam het nieuw opgerichte Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning (EXPOO) de coördinatie van de Week in handen.

In 2007 resulteerde de samenwerking in het TV-programma 'De Bij Ons Thuisploeg'. Het jaar nadien werd een ontmoetingsdag voor opvoedingsondersteuners georganiseerd in het Vlaams Parlement en in 2009 ging een ronde tafel conferentie over positief opvoeden door. Sinds 2010 wordt gewerkt met een centraal thema.

Gaandeweg grepen ook steeds meer lokale organisaties De Week van de Opvoeding aan om activiteiten voor ouders te organiseren en zo het aanbod aan opvoedingsondersteuning meer bekendheid te geven. Deze lokale activiteiten zorgen dat de Week van de Opvoeding elk jaar bruist van leven.

In 2016 werd de campagnefilm 'Opvoeden is samen lachen, huilen, praten, eten' gelanceerd. Het thema, dat emoties en gevoelens bespreekbaar wil maken en de waarde van gesprekken rond de familietafel belicht, sprak velen aan, ook ver buiten het werkveld van gezinsondersteuning.