Ontstaan

EXPOO ontstond in 2009 met het decreet opvoedingsondersteuning. De agentschappen Jongerenwelzijn en Kind en Gezin gingen een samenwerking aan voor de organisatie en werking van het expertisecentrum. De leidend ambtenaren droegen de eindverantwoordelijkheid. Het team werd gehuisvest in de gebouwen van Kind en Gezin.
Het decreet opvoedingsondersteuning voorzag een adviescomité, dat de werking van EXPOO ondersteunde door in haar adviezen aandacht te hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening, de wetenschappelijke onderbouw en de maatschappelijke relevante van de acties van EXPOO.

Sinds mei 2014 valt EXPOO onder het decreet preventieve gezinsondersteuning.
De aansturing gebeurt nu volledig door het agentschap Opgroeien, voordien Kind en Gezin.

Met het decreet preventieve gezinsondersteuning verviel het adviescomité bij EXPOO. Vanaf maart 2014 heeft EXPOO een reflectiegroep die meedenkt met EXPOO.  

Een overzicht van de leden van de reflectiegroep vind je op de 'Wie is wie'-pagina.