Online hulp

Auteur :

Nederlands Jeugdinstituut

Jaar van publicatie :

2015

Thema :

Ondersteuning

Type :

Rapport


Korte beschrijving:

Steeds meer hulpverleners bieden online hulp aan omdat het gebruik van internet drempelverlagend blijkt te werken. Deelnemers aan online hulpverlening ervaren meer regie en waarderen de nieuwe mogelijkheden van de digitale omgeving. Dit document geeft een overzicht van de verschillende vormen van online hulpverlening, en voor welke problemen deze hulp het beste werkt.