Onderzoek naar zomerscholen

Deze pagina is gebaseerd op twee overzichtsstudies over de effectiviteit van zomerscholen. Dit zijn een review van onderzoek naar zomerprogramma's van de Education Endowment Foundation opgenomen in de Teaching and Learning Toolkit, en een overzichtsstudie van het CPB over (in)effectieve interventies in het onderwijs.

Zomerscholen bestaan uit extra lessen tijdens de zomervakantie om een achterstand in te halen of kennisverlies te voorkomen. Sommige zomerscholen hebben een specifieke focus, bijvoorbeeld de overgang van de basisschool naar de middelbare school. 

  • Het bewijs over zomerscholen suggereert dat leerlingen die deelnemen aan een zomerschool gemiddeld een leerwinst behalen van twee maanden, vergeleken met kinderen die niet deelnemen.

  • De deelname aan een zomerschool heeft ook positieve effecten op het welbevinden en zelfvertrouwen van de deelnemende leerlingen, op hun betrokkenheid bij school en op hun sociale vaardigheden. Zo kunnen zomerscholen de leerdoelen ook integreren in hun verrijkingsaanbod. Dat zijn sociale, culturele en sportieve activiteiten die ook deel uitmaken van het zomerschoolprogramma en die het zomers leren een bijzondere toets geven.

  • De effectiviteit van zomerscholen toont echter ook aan dat de kans op succes stijgt wanneer ze aan bepaalde kenmerken voldoen. Een plan van aanpak met een hele reeks concrete acties is cruciaal. Het biedt jouw organisatie de nodige structuur om daadkrachtig en weloverwogen manier een zomerschool op poten te zetten.

  • Er kunnen grotere resultaten geboekt worden wanneer de zomerscholen intensief zijn, goed toegerust zijn op hun taak, en er les gegeven wordt door professionals aan kleinere groepen.

Daarbij is het belangrijk dat:

  • organisatoren een duidelijke missie en visie voor hun zomerschool waarin het belang van hun specifieke doelgroep voorop staat;

  • de noden van je lokale doelgroep vroeg in kaart worden gebracht en worden gemonitord evenals de vorderingen;

  • spelen en leren door elkaar vloeien zodat kinderen en jongeren bijleren én genieten van de zomer;

  • de zomerscholen kansenbevorderend werken voor de meest kwetsbare kinderen.