Onderwijsongelijkheid

 

Sommige leerlingen scoren beter op school dan anderen. Er zijn heel wat factoren die voor die verschillen zorgen. Zo verschillen de interesses van kinderen of hun genetische aanleg, .... maar ook migratieachtergrond, sociaaleconomische status en geslacht bepalen mee de schoolse prestaties. Daar waar onderwijs voor kinderen een sociale lift zou kunnen zijn, zorgt de manier waarop het onderwijs in Vlaanderen georganiseerd is, net voor nog meer segregatie en nog meer achterstand.

foto armoede onderwijs

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk

 • Orhan Agirdag over 'Hoe kan je technologie slim inzetten om ongelijkheid te verkleinen?'
 • Het Netwerk tegen Armoede maakte een stappenplan voor een (beter) armoedebeleid op school.
 • De reeks 'Kansarmoede' van Klasse helpt scholen en leraren om kansarme leerlingen te ontdekken én erkennen op school. Ze bevat verhalen, duiding, tips, experten aan het woord.
 • De stad Gent maakte een ideeënbundel 'Trek aan de bel tegen armoede', met voorbeelden van concrete acties rond armoedebestrijding op school.
 • Hoe kunnen we ouders meer bereiken en beter betrekken bij wat er gebeurt op school? Hoe kunnen we beter met hen communiceren? Hoe kunnen we samen werken aan het ontwikkelings- en leerproces van het kind? Hoe kunnen we alle talenten ontdekken en tot bloei laten komen? Trefpunt Armoede maakte een brochure in tien thema’s met een schat aan eenvoudige tips over hoe je de soms diepe kloof tussen school en kansarme ouders kan overbruggen.

Video: kansarmoede op school

Bijleren ?

 • School zonder racisme organiseert vormingen voor leerkrachten over diversiteit in de klas en over omgaan met racistische uitspraken.
 • Het Vlaanderen-brede Kleine Kinderen Grote Kansen-netwerk stimuleert een 'Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen'-stage waarbij studenten kleuteronderwijs en lager onderwijs ingezet kunnen worden om samen met de basisschoolleraren te teamteachen in het omgaan met kinderarmoede in kleuter- en basisschool.
 • Vzw Krijt ondersteunt scholen en hun partners zodat alle leerlingen in armoede of kwetsbare posities gelijke kansen krijgen.
 • School in Zicht ondersteunt scholen, maar ook LOP's en lokale besturen die te maken krijgen met schoolvlucht. School in zicht maakt van scholen terug echte buurtscholen. Scholen waar kinderen opgroeien met leeftijdgenootjes uit alle lagen van de bevolking. Ongeacht hun sociaal-economische achtergrond. Ouders kiezen minder voor de school om de hoek, als niemand in hun netwerk daar naar school gaat. Zo ontstaan onbedoeld sociaal gesegregeerde scholen. School in zicht breekt de impasse en zorgt voor ontmoeting tussen schoolzoekende gezinnen en scholen in hun buurt.   

Video: onderwijssocioloog Dirk Jacobs over onderwijs en ongelijkheid

Interessante websites

 • Teach for Belgium mobiliseert, selecteert, vormt en ondersteunt geëngageerde mensen die zich willen inzetten als leerkracht in die Belgische scholen met de meeste sociaaleconomische kwetsbare leerlingen. In samenwerking met haar netwerk van alumni en onderwijspartners, verzamelt en verspreidt de organisatie (denk)kaders, goede praktijken en concrete instrumenten gericht op sterke leeruitkomsten, positieve relaties in onderwijs, en veerkracht van zowel leerlingen als leerkrachten.
 • De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) is het adviesorgaan voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. De Raad geeft adviezen aan de bevoegde minister en aan het Vlaams parlement. De raad gaat in zijn advieswerk telkens na of het gevoerde beleid of de voorgestelde maatregelen gelijke onderwijskansen garanderen.
 • Klassen is een Nederlandse documentaireserie over de strijd voor gelijke kansen in het onderwijs.
 • 'Kleine Kinderen, Grote Kansen' ondersteunt je om met kinder- en kansarmoede om te gaan (voor -12jarigen). Deze site reikt hiervoor hefbomen aan en biedt inspiratie.
 • Klasse interviewde socioloog Dirk Jacobs en lerarenopleider Maya Dammans over het uitblijven van gelijke onderwijskansen.
 • Patrick Meurs (professor klinische psychologie aan de KU Leuven) praat over het verschil dat een school kan maken voor kleuters in armoede.
 • “Door met de juiste blik naar armoede te kijken, met ouders verantwoordelijkheid te delen en structureel samen te werken met de lokale overheid, giet je niet langer druppels op een hete plaat”, zeggen armoede-experts Griet Roets (UGent) en Wim Van Lancker (KULeuven).
 • Recht- op schreef een rapport over de noodzaak van een volwaardig partnerschap tussen school en (kwetsbare) ouders om tot gelijke kansen te komen.

 

Wil je meer informatie over dit thema?

 Contacteer Ivan Pauwels