Onderwijs

De onderwijssetting is één van de grootste vindplaatsen voor kinderen/jongeren en ouders.  De Huizen van het Kind kunnen een rol spelen in het verbinden van onderwijs en andere levensdomeinen.

Evoluties en opties Roadmap
Folder: Scholen en Huizen van het Kind bundelen de krachten

AGODI Academie en Kind en Gezin werkten samen een folder uit rond de samenwerking tussen onderwijs en Huizen van het Kind, meer bepaald in het kader van kleuterparticipatie.

Fold-up meeting Huizen van het Kind en kleuterparticipatie
Artikel: Raakvlakken tussen onderwijs en welzijn in de Huizen van het KInd

Onderwijs- en welzijnsactoren spelen een gezamenlijke rol in het grootbrengen van kinderen en jongeren.  Gedachten en praktijkvoorbeelden om verder in te zetten op de kruisbestuivng tussen onderwijs en welzijn.

Uitwisseling: Kleuterparticipatie ondersteunen vanuit je lokaal netwerk

Vanuit de vragen en de concrete praktijken van de deelnemers wordt er uitgewisseld: Samen een folder maken, als medeweker van Kind en Gezin ook gaan dag zeggen aan de schoolpoort, brugfiguren inschakelen om scholen te bezoeken, te ondersteunen in de aanmelding,…
Uit deze uitwisseling weerhielden we enkele aanbevelingen voor de (toekomstige) lokale samenwerking.
Meer info vind je ook op www.kleuterparticipatie.be

Uit de praktijk
Filmpje: Schoolkostenfonds - HvhK Geraardsbergen
video
De roze vlog - Huis van het Kind Sint-Niklaas
sociale vaardigheden
Vlog Schoolstart Mechelen
Schoolstart vlog
Literatuur en onderzoek
Rapport: Ouders uit kansarme gezinnen over zorg en onderwijs

Dit rapport laat gezinnen met jonge kinderen in armoede aan het woord. In opdracht van de Koning Boudewijnstichting voerde het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote-Hogeschool een kwalitatief onderzoek uit naar de beleving en de verwachtingen van autochtone en allochtone kansarme ouders met betrekking tot voorzieningen, begeleidingsinitiatieven en scholen voor kinderen in hun eerste levensjaren. Op basis van diepte-interviews met 31 respondenten en 2 focusgroepen, werd een analyse gemaakt van de redenen voor niet-gebruik, de positieve en negatieve ervaringen met scholen en voorzieningen en hun voorstellen tot optimalisering van de werking voor kwetsbare doelgroepen.

Onderzoek: Welzijn en school

HoGent start een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met als doel een analyse te maken en aanbevelingen te formuleren over de samenwerking tussen school- en welzijnsactoren met het oog op een kwaliteitsvolle ondersteuning van kwetsbare gezinnen met kinderen in het basisonderwijs.