Ondersteuningsbehoeften

  • 1 februari 2018

Het kenniscentrum en de opleiding van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG) biedt ondersteuning aan Huizen van het Kind, inloopteams, opvangvoorzieningen enz . Zijn er thema's waarvoor jullie team of werking bijkomende input kunnen gebruiken? Bijvoorbeeld: de behoeften van ouders in kaart brengen,  (nieuwe) werkvormen of thema’s verkennen of uitwerken, de toegankelijkheid van de werking versterken enz. 

Stuur jullie thema's en vragen tegen 16 april 2018​ ​door naar kristien.nys@odisee.be. Het HIG bekijkt dan of onderzoeksmedewerkers of studenten Gezinswetenschappen (professionele Bachelor) met ruggensteun van praktijkbegeleiders en bachelorproefbegeleiders, met jullie thema’s of vragen aan de slag kunnen gaan.