oMvorming - Marjan Huybrechts

Marjan

Organisatie

oMvorming

Talen

Nederlands

Werkdomeinen

- Baby's,peuters & kleuters
- Lagere school
- Gedrag en welzijn
- Ouderschap & opvoeding

Contactgegevens

Straat: Molenstraat 24
Postcode: 2350  Gemeente: Vosselaar
Telefoonnummer: 0476928076
E-mailadres: marjan@omvorming.be

Facebook: https://www.facebook.com/oMvorming/
LikedIn: https://www.linkedin.com/in/marjan-huybrechts/
Website: https://www.omvorming.be

 

Over de spreker

Ik ben mijn vormingscarrière begonnen op het speelplein Hulgenrode in Wommelgem. Op dit reusachtige speelplein speelden elke zomerdag honderden kinderen uit Groot-Antwerpen. Samen met een heleboel andere vrijwilligers zorgde ik ervoor dat de kinderen konden kiezen wat ze speelden, waar en met wie. Daar is mijn  hoofdthema, kinderen en spelen én hun begeleiders hierin vormen, ontstaan.

In de volgende jaren heb ik dit thema meer en meer vorm gegeven. Ik gaf opleidingen voor begeleiders in de kinderopvang en verdiepte me in allerlei aanverwante thema’s zoals kinderparticipatie, speelimpulsen, het inrichten van speelruimtes, de organisatie van een speelse vakantie, het open speelaanbod … In het Volwassenenonderwijs maakte ik kennis met een ander deel van de welzijnssector: in de opleiding Zorgkundige geef ik les over communicatie, samenwerken, werken in de zorgsector en begeleid ik intervisies.

Tot vorig jaar werkte ik voor de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk als vormingswerker voor de kinderopvang. Sinds begin 2018 ben ik fulltime aan de slag als zelfstandig vormingswerker.

Met oMvorming werk ik ook in opdracht van diverse organisaties zoals de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten, vzw Vorm, vzw VIAC, Vormingscentrum HIVSET, Kind en Samenleving …

Omschrijving

Ondertussen heb ik bijna 20 jaar ervaring in het werken met groepen volwassenen. De laatste jaren heb ik me verder verdiept in het hoe en wat van het volwassen leren. De waarderende benadering vormt hierbij het uitgangspunt: de lerende en zijn ervaring staan centraal en vormen de basis van het veranderingsproces.

Samen met de deelnemers probeer ik situaties te verbeteren of te veranderen, niet door ze te bekijken als een probleem, maar door te kijken naar de oplossing! Hoe ziet de ideale situatie eruit en wat doet elk individu dan? Wanneer loopt alles goed en wat doet ieder individu dan? Ik laat hen nadenken over wat ze zelf goed doen. Tenslotte brengen de deelnemers stapsgewijs aanpassingen aan, zodat hun einddoel steeds dichterbij komt.Uiteraard bied ik ook geregeld (theoretische) kaders aan. Zo kunnen de deelnemers vanuit deze kaders naar hun eigen praktijk en ervaringen kijken en verder groeien.

Ik werk zoveel mogelijk interactief, zodat alle ervaringen aan bod kunnen komen.

Kostprijs

250 € - 450 € per dagdeel afhankelijk van aard (lezing, coaching, vormingssessie ...)

Regio

Vlaanderen