Omgangsregeling tussen ouders na scheiding

Auteur :

Sanne Berends en Laura Buimer

Jaar van publicatie :

2020

Thema :

Ondersteuning

Type :

Rapport


Korte beschrijving: 

Het rapport bevat een literatuuronderzoek naar bevindingen over de bevindingen over de voordelen en nadelen van een min of meer 50/50-verdeling binnen het scheidingsgezin. In dit onderzoek is een inventarisatie gemaakt op basis van in de literatuur bekende bevindingen omtrent de voor- en nadelen van een min of meer 50/50-verdeling in relatie tot het welbevinden van de verschillende betrokkenen binnen het scheidingsgezin.

Aan de hand van een stapsgewijze analytische opzet, bestaande uit drie stappen, wordt tot een conclusie gekomen. In stap 1 krijgen we een overzicht gevormd van de verschillen in welbevinden die in de literatuur gerapporteerd worden tussen betrokkenen in co-ouderschapsgezinnen en betrokkenen in niet co-ouderschapsgezinnen. In stap 2  wordt onderzocht of de veelal positieve bevindingen over het welbevinden van betrokkenen binnen een co-ouderschapsregeling verklaard kunnen worden door een causaal verband met deze regeling, of dat er andere redenen aan ten grondslag liggen. In stap 3 wordt een blik op andere landen gegeven die het co-ouderschap reeds als prioritair model reeds hebben ingevoerd, om te leren wat de uitwerking hiervan is.