Nog enkele plaatsen vrij voor de vorming over Samenwerken

  • 18 maart 2016

In april – mei 2016 gaat de vierde editie van de bijscholingsreeks “Succesvol samenwerken tussen organisaties”  door. Deze bijscholing richt zich tot initiatiefnemers, trekkers of medewerkers van samenwerkingsverbanden.

Netwerksamenwerking is een complex samenspel tussen de organisatie, het individu en het netwerk. Als initiatiefnemer, trekker of deelnemer van samenwerkingsverbanden wordt er veel van je verwacht. Deze drie dagen vorming willen je hierin ondersteunen en versterken. 
De reeks gaat door op dinsdag 19 april, dinsdag 10 mei, donderdag 26 mei 2016, telkens van 9u30 tot 16u30 in de Arteveldehogeschool te Gent.

De bijscholing is als volgt opgebouwd:

Dag 1: een klare kijk op samenwerking tussen organisaties en op rollen en competenties
Dag 2: verbindend leren, vertrouwen en fasering / dynamiek in het samenwerkingsproces
Dag 3: strategisch handelen in netwerkverband

Meer informatie kan je hier vinden.