No Hate campagne

  • 9 december 2016

De No Hate Speech Movement Vlaanderen roept jongeren en hun begeleiders (jeugdwerkers, leerkrachten, ouders…) op om mee werk te maken van meer interculturele contacten en gelijke kansen en om haatspraak tegen te gaan.

Op 10 december 2016, Dag van de Mensenrechten, wordt het actieplan van de Vlaamse campagne voorgesteld.

Een Europese campagne in Vlaanderen

De No Hate Speech Movement is een jongerencampagne van de Raad van Europa.

De campagne vertrekt vanuit de vele kansen die het internet en sociale media bieden om te informeren, te communiceren, te amuseren en te creëren. Om die kansen ten volle te benutten, moeten we ons ook kunnen verweren tegen misbruik van of via het internet, zoals cyberhaat en cyberpesten. Net als een aantal andere online risico’s kunnen die veel schade veroorzaken en plegen ze inbreuk op andermans recht op vrije meningsuiting en de mensenrechten in het algemeen.

Weerstand bieden tegen haatspraak, een must

Volgens de Raad van Europa kan “haatspraak” omschreven worden als:

“... alle vormen van expressie die rassenhaat, xenofobie, antisemitisme of andere vormen van haat die op onverdraagzaamheid gestoeld is, verspreiden, stimuleren of rechtvaardigen.” (eigen vertaling)  

Ook onverdraagzaamheid op basis van gender, seksuele voorkeur of religie valt onder deze definitie.

De No Hate Speech Movement Vlaanderen heeft als missie om online en offline haatspraak en haatzaaien in Vlaanderen terug te dringen, door kinderen en jongeren en hun begeleiders (jeugdwerkers, leerkrachten, ouders...) te sensibiliseren, te vormen en handvatten aan te reiken om weerbaar te zijn en actie te ondernemen tegen haatspraak.

Kind en Gezin, waarvan EXPOO deel uitmaakt, engageert zich voor de No Hate- campagne Vlaanderen door mee campagne te voeren op 10 december, het logo mee te verspreiden en bij te dragen aan de missie.

Meer info vind je hier:

https://mediawijs.be/nieuws/oproep-doe-mee-no-hate-speech-movement-vlaanderen

http://www.nohate.be/