Nieuwe Werkwijze Dienst 'Sociaal Tolken en Vertalen'

  • 10 maart 2017

Vanaf 1 maart 2017 zet het Agentschap Integratie en Inburgering een eerste stap naar een uniforme dienstverlening voor sociaal tolken ter plaatse. Dat betekent dat de werkwijze van de Dienst Sociaal Tolken en Vertalen aangepast wordt. Om verder gebruik te maken van sociaal tolken moet een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend worden met het Agentschap.