Nieuwe website Kinderrechtencoalitie

  • 2 februari 2019

De kinderrechtencoalitie bundelt de krachten van 25 middenveldorganisaties rond het thema kinderrechten. Door deze NGO’s samen te brengen voor overleg, informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie ontstaan een forum en een netwerk. Zo kunnen ze ook samen naar buiten treden, wat de impact van de acties van het middenveld verhoogt. Dat komt op zijn beurt de emancipatie van kinderen ten goede.

Meer weten? Neem een kijkje op de nieuwe website