Nieuwe themapagina over Nieuwe Autoriteit

  • 17 februari 2017

Naar aanleiding van meer ondersteunend aanbod in het werken met ouders van jongeren, ging EXPOO aan de slag met het opvoedingsconcept Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet.

Hieruit vloeide een nieuwe themapagina met relevante basisinformatie voor professionals. 

EXPOO kreeg ook de kans om in gesprek te gaan met één van de grondleggers van het gedachtengoed Idan Amiel (Schneider Medical Center en New Authority Center, Israël) en Goedele Plovie (pedagogisch directeur van Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen). Naast het artikel dat verscheen op sociaalnet.be, kan je ook het interview herbekijken op onze themapagina. 

We zetten de grondlegger van het concept Nieuwe Autoriteit Haim Omer in de kijker in onze pedagogenreeks.