Nieuwe oproep Kinderarmoedefonds

  • 31 maart 2021

Het Kinderarmoedefonds verleent steun aan een gericht aantal innovatieve en langlopende lokale projecten die uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen tegengaan en die een meerwaarde bieden tegenover de bestaande diensten en projecten. Dit in strijd tegen de kinderarmoede.

Deze oproep heeft als focus de noden van eenoudergezinnen in armoede zodat hun kinderen (0 tot en met 3 jaar) met gelijke kansen hun leven kunnen starten.

De projecten moeten voornamelijk inzetten op vier sporen:

  • Het doorbreken van het isolement waarin alleenstaande ouders in armoede en hun kinderen zich bevinden;
  • de creatie van een omgeving met positieve ontwikkelingsprikkels voor kinderen van alleenstaande ouders;
  • het creëren van netwerken voor alleenstaande ouders en hun kinderen;
  • de versterking van de huisvestingssituatie van alleenstaande ouders en hun kinderen.

Voor wie?

Organisaties die alleenstaande ouders met kinderen bereiken, staan centraal in de benadering: verenigingen waar armen het woord nemen, buurtwerkingen, vrouwenorganisaties, gezinsorganisaties, inloophuizen,... Er kunnen samenwerkingsverbanden aangegaan worden met eerstelijnsdiensten (gezinszorg, thuiszorgdiensten, welzijnsorganisaties, huisartsen…).

Meer info op de website van de Koning Boudewijnstichting.