Nieuwe oproep Fonds Hugo Van Mierlo: vader-kind relatie bevorderen

  • 24 december 2020

Het Fonds Hugo Van Mierlo heeft als doel initiatieven te ondersteunen in de Vlaamse Gemeenschap die bijdragen tot de harmonieuze ontwikkeling van kinderen en jongeren dankzij de positieve inbreng van beide ouders. Door middel van een tweejaarlijkse prijs wil het Fonds in het bijzonder initiatieven ondersteunen die de kind-vader relatie bevorderen.

Het Fonds lanceert hiervoor nu een nieuwe oproep voor projecten die de vader-kind relatie vrijwaren en de opvoeding door de vader stimuleren. Er is een bijzondere aandacht voor vaders en kinderen in kansarmoede.

Meer info op de webpagina van de Koning Boudewijnstichting

Deadline voor indienen: 24 02 2021