Nieuwe materialen van Cebud

  • 2 september 2016

CEBUD, het centrum voor budgetadvies en onderzoek ontwikkelde een draaiboek voor het opzetten en uitvoeren van een groepswerking rond budgetteringsvaardigheden.
Het draaiboek bevat 11 volledig uitgewerkte sessies en één nazorgsessie om in groep
budgetteringsvaardigheden aan te leren.
Naast deze (theoretische) informatie zijn er ook oefeningen en groepsgesprekken die de deelnemers kunnen uitvoeren.
Verder wordt dit alles aangevuld met interessante weetjes die je kan meegeven aan de deelnemers.

Meer info vind je op hun website.