Nieuwe brochure over pesten

  • 25 oktober 2017

De drie ouderkoepelverenigingen GO! ouders, KOOGO en VCOV lanceren de brochure ‘Pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen?’

De nieuwe brochure richt zich naar alle ouders: zowel ouders van kinderen die pesten, als ouders van kinderen die gepest worden en ouders van omstaanders. De brochure geeft ouders informatie over wat ze thuis kunnen doen om pesten te voorkomen en aan te pakken. 

Het belang van de reactie van de omstaander wordt beklemtoond: de manier van reageren van omstaanders heeft veel impact op het pesten. Pesten wordt bekeken als een leersituatie voor kinderen. Zij beschikken zelf over heel wat talenten en mogelijkheden om problemen op te lossen. Kinderen hier sterker in maken, is een onderdeel van de anti-pestbenadering. Daarom is het belangrijk dat kinderen nauw betrokken worden bij het zoeken naar oplossingen.  We vragen om de woorden ‘slachtoffer’ en ‘pester’ te vermijden. Ze drukken een stempel op de kinderen en kunnen verder negatief gedrag versterken.

In de brochure worden eerst de kernelementen van pesten uitgebreid beschreven. Daarnaast komen ouders te weten hoe ze thuis een veilige omgeving kunnen creëren en een weerbare houding kunnen stimuleren. Een praktisch stappenplan leert hoe je thuis kan reageren als je kind met pesten te maken krijgt. Tot slot komt de stap naar de school aan bod. Hoe pakken ouders dit best aan? Op welke manier kan de school omgaan met pesten?

In 2015 gaf het Departement Onderwijs & Vorming de publicatie ‘Werken aan een verbindend schoolklimaat’ uit. Schoolteams vinden er in terug hoe ze doeltreffend kunnen reageren op pesten. De brochure voor ouders is een aanvulling daarop. Beide  publicaties volgen uit een samenwerking  met het Canadese Centre de Prévention des Agressions (COPA). 

De brochure kan je gratis downloaden of op papier aanvragen bij de drie ouderkoepelverenigingen:
GO! ouders 

VOOGO:
VCOV: