Nieuw: Virtuele werkplek Nieuwe Autoriteit

  • 11 mei 2017

In het najaar van 2016 ging EXPOO concreet van start met de vertaalslag van het concept Nieuwe Autoriteit naar de Preventieve Gezinsondersteuning. Dit project kadert in het ruimere geheel van nieuw aanbod ter ondersteuning van professionals die werken met ouders van jongeren.

Op de themapagina vind je hapklare informatie, inspirerend (video)materiaal en enkele acties die we reeds deden. Via ons thematisch netwerk ouders met jongeren kan je ook onze geplande acties rond Nieuwe Autoriteit in de gaten houden.

EXPOO wil professionals uit het brede werkveld samenbrengen en uitwisseling rond dit topic mogelijk maken. Daarom kan je vanaf nu aansluiten bij de virtuele werkplek Nieuwe Autoriteit.

Via het online platform Nieuwe Autoriteit in de Preventieve Gezinsondersteuning kan je vragen stellen en expertise, ideeën en good practices delen met collega's van de groep. Op die manier kunnen we leren van elkaar, kunnen ideeën groeien en brengen we het 'steunend netwerk' in de praktijk.

Wil je graag deel uitmaken van dit expertisenetwerk?
Stuur dan een mailtje naar sofie.eerlings@expoo.be of info@expoo.be