Nieuw platform met psychosociaal aanbod voor zorg en welzijn

  • 30 april 2020

Het platform dezorgsamen.be is online beschikbaar voor iedereen die werkt in zorg en welzijn en behoefte heeft aan psychosociale ondersteuning. Het platform is bedoeld om hun mentaal welbevinden gericht te ondersteunen. U vindt er antwoorden op vragen zoals ‘hoe zorg ik voor mezelf’, ‘hoe zorgen we als collega’s voor elkaar’, ‘hoe zoek ik directe hulp, …?’. U wordt ook begeleid naar een vervolgaanbod aan ondersteuning wanneer daar nood aan is.