Nieuw: Oplossingsgericht Centrum

  • 18 juli 2017

Recent werd het Oplossingsgericht Centrum opgericht. Het wil kwalitatieve, betaalbare workshops en trainingen aanbieden voor het werkveld van hulpverlening, zorg, jeugdwerk en onderwijs.
De oplossingsgerichte grondhouding staat centraal. Aansluitende modellen en technieken kunnen ingezet worden naargelang de vragen, noden en aard van de specifieke context. Op die manier wil men komen tot een breed ‘talenkader’ van methodieken voor een kwalitatief aanbod.

In samenwerking met het New Authority Center (Israël) worden een eerste training en masterclass gegeven door Idan Amiel rond het model Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet, dat steeds meer ingang vindt in de Jeugdhulp en het onderwijs. Amiel heeft zich als mede grondlegger verder toegelegd op het praktisch vertalen van het gedachtegoed om het in te zetten in residentiële settings, het werken met ouders en schoolteams.

Meer informatie over het Oplossingsgericht Centrum vind je binnenkort op de website. Je kan ook mailen naar info@oplossingsgerichtcentrum.be

Voor nieuws kan je voorlopig terecht op de Facebookpagina. Je vindt er o.a. een interview waarin Idan Amiel en collega trainers inzoomen op sleutelbegrippen van het concept Nieuwe Autoriteit. De inhoud werd verwerkt in een bijdrage aan het tijdschrift AGORA.

Vanaf november kan je in oplossingsgerichte café’s op een laagdrempelige manier toelichting krijgen rond het model en uitwisselen met anderen. De eerste twee gaan door in Antwerpen (14/11) en Gent (16/11) met Idan Amiel en zijn team. Houd voor meer info de Facebookpagina in de gaten!

EXPOO onderzoekt hoe we het concept Nieuwe Autoriteit waardevol kunnen maken in de preventieve gezinsondersteuning. Bekijk de themapagina voor meer informatie.