Nieuw in het Groeipakket: de schooltoeslag

  • 31 juli 2019

Vanaf het schooljaar 2019-2020 vormt de schooltoeslag een nieuw onderdeel van het Groeipakket. De schooltoeslag vervangt de 'schooltoelage' voor het kleuter-, lager, secundair onderwijs en HBO5 Verpleegkunde. Een volgende stap naar een geïntegreerd gezinsbeleid.

De Vlaamse overheid zet sterk in op administratieve vereenvoudiging en automatisering.
De uitbetalers Groeipakket onderzoeken proactief of er recht is op de schooltoeslag en betalen deze uit.

Deze automatische rechtentoekenning zorgt ervoor dat elk gezin de financiële ondersteuning krijgt waar het recht op heeft.

Je kan ouders dus informeren dat ze geen aanvraag voor de schooltoeslag hoeven te doen.

Wanneer krijgen de gezinnen die er recht op hebben de schooltoeslag ?

  • voor gezinnen met enkel kinderen jonger dan 18 jaar: in de loop van september/oktober;
  • voor de andere gezinnen: van eind oktober tot december.

Voor leerlingen die niet in België wonen en Vlaams onderwijs volgen, wordt het recht niet automatisch onderzocht. De uitbetalers Groeipakket helpen deze gezinnen verder.

Wie nog geen uitbetaler Groeipakket heeft, doet een aanvraag bij een van de vijf uitbetalers naar keuze: FONS, Infino, KidsLife, MyFamily en Parentia.

Aanvragen studietoelagen voor het hoger onderwijs blijven bevoegdheid van de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs (www.studietoelagen.be).

Meer info: www.groeipakket.be

Help deze informatie te verspreiden via folders en affiches. Je kan ze bestellen via communicatie@vutg.be.