Nieuw dossier: '(n)ergens kind aan huis. Dak- en thuisloosheid vanuit kindperspectief'

  • 17 oktober 2016

Het Kinderrechtencommissariaat stelt een nieuw dossier voor: ‘(n)ergens kind aan huis. Dak- en thuisloosheid vanuit kindperspectief’. Het commissariaat praatte met 43 ouders, kinderen en jongeren die dak- en thuisloos waren of dreigden te worden en ging na of het wettelijk kader rekening houdt met kinderen en jongeren. Daarnaast analyseerde het vanuit het kind de gegevens van ‘Nulmeting dak- en thuisloosheid 2014’ van Evy Meys en Koen Hermans. Het is voor het eerst dat ze het beleidsdomein wonen zo grondig analyseren vanuit kindperspectief. Lees meer in het dossier