Nieuw: De Scheidingskoffer

  • 12 december 2019

De online scheidingskoffer is het product van Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) aan de Arteveldehogeschool, Gent.  
Tussen 1/09/2017en 31/08/2019 liep binnnen Arteveldehogeschool het project Sparkles (Shared Parenting: Knowledge, Leverages, Experiences & Strategies) met als centrale doelstelling de beschikbare hulpbronnen voor gezinnen naar aanleiding van een relatiebreuk toegankelijker te maken. Dit vanuit de vaststelling dat gezinnen 1) vaak worstelen met specifieke uitdagingen naar aanleiding van een relatiebreuk en 2) vaak hun weg niet vinden in het bestaande aanbod van informatie, diensten en hulp. Doel van de koffer is om deze hulpbronnen beter te ontsluiten, en op die manier het welbevinden van kinderen, jongeren en gezinnen te vergroten.

Naar de scheidingskoffer