Niet samenwerken omdat het moet, maar omdat het helpt.

Auteur :

J. Erisman e.a.

Jaar van publicatie :

2021

Type :

Document

Professionals die gezinnen waarin sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling helpen, staan voor een grote uitdaging. Wat is er precies aan de hand? Waar zouden we moeten beginnen? Wie zijn daarvoor nodig? Wat kan ik zelf betekenen? Die vragen beantwoorden kan al behoorlijk ingewikkeld zijn, ook omdat er vaak meerdere professionals uit meerdere organisaties en verschillende domeinen betrokken zijn, deze professionals moeten samenwerken om succesvol te zijn, organisaties soms verschillende visies hebben op waar professionals rekening mee moeten houden en professionals bovendien gebonden zijn aan beperkingen en verplichtingen in wet- en regelgeving. Ons onderzoek laat zien dat het voor professionals niet altijd eenvoudig is om in gezinnen te doen wat nodig is, en dat managers en bestuurders die de randvoorwaarden voor professionals moeten creëren ook van goeden huize moeten komen. We hebben geprobeerd om op te schrijven wat ervoor nodig is om een domeinoverstijgende, integrale werkwijze in de organisatie en in netwerken te verankeren. Met onze bevindingen kunnen andere gemeenten en regio’s hun domeinoverstijgende aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling een impuls geven. Het onderzoek werd gefinancierd met subsidie van ZonMw en is uitgevoerd door Regioplan, het Athena Instituut van de Vrije Universiteit en Hiemstra en de Vries.