Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk

Auteur :

P. Bocklandt

Jaar van publicatie :

2011

Thema :

Ondersteuning

Type :

Boek


Korte beschrijving:

Nu Twitter en Facebook hoogtij vieren en e-mail en chat communicatietoppers zijn, zoekt het sociaal werk hoe onlinehulp kan worden ingezet. Want niet alle smileys lachen. Cliënten surfen massaal naar mogelijkheden. Vaak anoniem worden snel en krachtig hulpkreten verwoord. Dankzij de afstand en met enkel tekens op een scherm wordt nabijheid en ondersteuning gezocht. Die afstand zorgt voor mogelijkheden maar ook voor twijfel, onmacht en aarzeling bij de hulpverleners. Onlinehulpverleners, coördinatoren, onderzoekers en docenten van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW), het OnlineHulpUitwisselingsPlatform (OHUP) en de Arteveldehogeschool (Opleiding sociaal werk), bundelen in dit boek hun knowhow.

  • Welke onlinehulpvormen worden aangeboden?
  • Hoe verhoudt onlinehulp zich ten aanzien van een ander hulpaanbod?
  • Welke doelgroep wordt met onlinehulp bereikt?
  • Wat zijn voordelen van onlinehulp?
  • Welke combinatie van hulp- en dienstverlening wordt mogelijk?
  • Wat zijn de grenzen van onlinehulp?
  • Welke competenties vergt onlinehulp?
  • En hoe wordt onlinehulp geïmplementeerd?

De auteurs behandelen alle e-hulpvormen en focussen specifiek op chathulp. Dankzij de ervaring in het OHUP is de voorbije jaren daarrond immers de grootste knowhow ontwikkeld. Bij dit boek hoort een website met meer concretiseringen, voorbeelden, achtergrondinformatie en tools om onlinehulp te ontwikkelen.

Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk

Interesse in dit boek?

Dit boek is gratis te ontlenen via de EXPOO-bib. Je staat wel zelf in voor het terugbezorgen van het boek. Lees het volledige Bibliotheekreglement.