(N)ergens kind aan huis

door Leen Ackaert, Els Galle, Liv Leemans en Cindy Serrani
 

Elk kind heeft recht op een gepaste woning.  Toch kan niet elk kind op een thuis rekenen.  Tijdens de deelsessie willen we dak- en thuisloosheid bij kinderen vanuit verschillende hoeken benaderen: wat zijn de cijfers? wat vertellen dak- en thuisloze kinderen, jongeren en ouders zelf? Wat mogen we verwachten van het beleid? En wat is nodig om te voorkomen dat kinderen, jongeren en ouders dak- en thuisloos worden?

Binnen het woonbeleid en de regelgeving terzake zijn kinderen vaak een vergeten groep.  Tijdens de deelsessie staan we stil bij het kindperspectief en de mogelijke te realiseren linken met welzijnsbeleid.

Link en opportuniteiten voor je Huis van het Kind

Er zijn verschillende linken met Huizen van het Kind.  Denken we maar aan het ondersteunen van de meest kwetsbare gezinnen in de regio of het stimuleren van ontmoeting tussen gezinnen.

Huizen van het Kind hebben ook en vooral een signalerende rol. Medewerkers komen in tal van huizen binnen.  Ze zien en horen veel.  Ze hebben de potentie om als eerste een zicht te hebben op de wijze waarop baby's, peuters en kinderen opgroeien.  Groeien ze op in een degelijk huis?  Hebben ze uberhaupt een huis?

Bij welke instanties kunnen Huizen van het Kind aankloppen om het gebrek aan een degelijke woning aan te kaarten en problemen te signaleren?  Leggen Huizen van het Kind bruggen naar het lokale beleid om het gebrek aan een gepaste woning te bespreken.  Wat zijn ervaringen? Zitten Huizen van het Kind ook aan de beleidstafel wanneer lokale woonbeleidsplannen worden uitgetekend?

Huizen van het Kind hebben ook een netwerkversterkende functie. Wat zijn de linken met de dak- en thuislozenopvang in de regio.  

 

Contact

Leen ACKAERT - kinderrechtencommissariaat - leen.ackaert@vlaamsparlement.be

Focus van deze deelsessie

Levensdomein

socio-economische determinanten

Kamer

congres kamer samenwerken
logo kinderrechtencommissariaat