Monique D'Aes

Monique D'Aes

Organisatie

GO!  - Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Werkdomeinen

School & vrije tijd

Contactgegevens

Straat: E. Jacqmainlaan 20
Postcode: 1000   Gemeente: Brussel

Telefoon: 0032 (0)2 790 93 77
E-mail: moni.daes@gmail.com
Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=221979943&trk=tab_pro
Website: http://pro.g-o.be/nascholing-en-opleiding

Omschrijving

Een helder en positief sanctiebeleid op school

Hoe kan je met het hele schoolteam tot consensus komen over wat passende maatregelen zijn bij overtredingen van leerlingen? Personeelsleden hebben immers persoonlijke opvattingen over wat de meest aangewezen pedagogische aanpak is in diverse situaties. 

Voor pubers en adolescenten kan het leerzaam en verrijkend zijn om te ondervinden dat volwassenen verschillen in hun visie op gewenst gedrag en hoe dat aangeleerd moet worden. Toch is het cruciaal dat alle personeelsleden volgens de schoolregels handelen, ook al zijn ze het daarmee niet tot in alle details eens. 

Scholen moeten daarom twee strategieën combineren. Enerzijds heldere leefregels en een consequente aanpak van ernstige overtredingen. Anderzijds klas- of groepsregels, die de mogelijkheid bieden om flexibel te zijn in onvoorspelbare en unieke situaties. 

Het 4 lademodel is een eenvoudig instrument om de ernst van een overtreding in kaart te brengen en tegelijkertijd passend én menselijk op te treden. Het model biedt ook ruimte voor het ontwikkelen van beloningssystemen voor gewenst gedrag, een strategie die heel effectief kan zijn.

Kostprijs

€ 250

Regio

Brussel Hoofdstedelijk Gewest
Internationaal
Vlaanderen