Missie en visie

Missie

EXPOO bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Visie

Door samen in een open netwerk kennis en expertise te verzamelen, ontwikkelen en verspreiden, wil EXPOO mensen en organisaties inspireren, ondersteunen en verbinden. EXPOO maakt kwaliteitsvolle kennis toegankelijk, stimuleert vernieuwing en zet ondersteuning van gezinnen op de agenda.

EXPOO staat garant voor een betrouwbare bron van kwaliteitsvolle informatie en kennis, zowel over opvoedthema's als over opvoedingsondersteuning. Naast het bijeenbrengen van bestaande kwaliteitsvolle inhoud en materialen, ontwikkelt EXPOO ook geregeld zelf (en in partnerschap) nieuwe kennisdocumenten en tools.
EXPOO belicht nieuwe ideeën en initiatieven en brengt soms minder evidente thema's onder de maatschappelijke aandacht. EXPOO brengt mensen met elkaar in gesprek, biedt bijscholingsmogelijkheden en creëert een klimaat voor constructieve uitwisseling van ervaringen. Dat alles doen we zodat actoren zich geïnspireerd en ondersteund voelen om hun werk in het belang van kinderen, jongeren, ouders en opvoeders te kunnen doen.