Met kennis oogsten

Auteur :

T. Van Yperen

Jaar van publicatie :

2013

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

De zorg voor jeugd innoveert zich suf maar boekt als sector te weinig vooruitgang. Initiatieven om de praktijk te verbeteren zijn te versnipperd en veel bestaande kennis wordt weinig gebruikt. Dat betoogt Tom van Yperen bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Monitoring en innovatie zorg voor jeugd’ aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Risico op versnippering
Volgens Van Yperen vallen succespraktijken en achterblijvende prestaties in de zorg voor jeugd onvoldoende op doordat de monitoring op resultaten gebrekkig is. Met de komende transitie van de jeugdzorg naar gemeenten bestaat het risico dat de versnippering in verbeterinitiatieven alleen maar toeneemt.

Met kennis oogsten
Tegen deze achtergrond pleit Van Yperen in zijn rede ‘Met kennis oogsten’ voor een meet- en verbeterbeweging in de dagelijkse praktijk van de hulpverlening, de betrokken organisaties en het gemeentelijk jeugdbeleid. De verbetering kan ‘van onderop’ komen, vanuit de praktijk maar remt de vooruitgang als het daartoe beperkt blijft. De echte vernieuwing schuilt in het formuleren van collectieve ambities, verbeteracties die gebaseerd zijn op nieuwe ideeën, praktijkervaring en landelijk beschikbare kennis over wat werk en monitoring van resultaten. Praktijkwerkers, hun organisaties en gemeenten moeten daarvoor flink aan de slag, aldus Van Yperen.

Leerstoel
De leerstoel ‘Monitoring en innovatie zorg voor jeugd’ is door het Nederlands Jeugdinstituut gevestigd bij de Rijksuniversiteit Groningen, op het domein van de Orthopedagogiek aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Belangrijk doel van de leeropdracht is via onderzoek, onderwijs en samenwerking met het veld bij te dragen aan het realiseren van de benodigde meet- en verbeterbeweging.

Reageer op dit artikel
1 + 14 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.