Meerwaarde van geïntegreerd werken

Versnippering als probleem

In Vlaanderen en Brussel is er een versnippering van ondersteuning voor gezinnen en kinderen. Er is bijvoorbeeld de versnippering op vlak van sectoren: gezondheidszorg, cultuur en vrije tijd, jeugdwerk, opvoedingsondersteuning, ... Daarnaast is er versnippering op vlak van leeftijd of doelgroep. Ook het beleid is versnipperd. Elk beleidsdomein heeft eigen regels, doelstellingen, subsidiekanalen.
Geïntegreerd werken kan hierop een antwoord zijn.

Meerwaarde

Geïntegreerd werken dient in de eerste plaats een meerwaarde te hebben voor kinderen en gezinnen.
Maar daarnaast kunnen ook de professionals, de organisaties en het beleid een meerwaarde ervaren van geïntegreerd werken.

 

Meerwaarde voor gezinnen:

 • voorzieningen zijn beter afgestemd op de verscheidenheid van de behoeften en de noden van gezinnen;
 • gezinnen kunnen beter toegeleid worden naar de bestaande dienstverlening;
 • gezinnen ervaren minder het ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd worden en ze hoeven niet telkens hun verhaal opnieuw te vertellen;
 • er is een betere toegankelijkheid van de dienstverlening;
 • warmere overgang tussen de voorzieningen;
 • gedeeld eigenaarschap met de gezinnen;
 • ...

Meerwaarde voor de professionals en organisaties:

 • bundelen van krachten om met complexe uitdagingen om te gaan;
 • delen van expertise (naar bv. toegankelijkheid);
 • sterkere professionele ontwikkeling door te leren van elkaars expertise;
 • betere afstemming tussen de voorzieningen;
 • samen krachten bundelen tegen structurele problemen, samen de signaalfunctie opnemen;
 • … .

Meerwaarde voor beleid:

 • minder overlap, leemtes, versnippering van het aanbod;
 • efficiënter gebruik van beperkte middelen;
 • ..

Een toetssteen voor de werking van een geïntegreerd netwerk kan zijn dat niemand nog tegen een ouder zegt: Dit is niet voor ons, hiervoor moet je elders zijn.
(Michel Vandenbroeck 2016)