Meer vergaderen leidt tot meer vertrouwen in lokale netwerken vrijetijdsparticipatie

Uit onderzoek blijkt dat professionals er veel vertrouwen in hebben dat het lokaal beleid vrijetijdsparticipatie best wordt in handen genomen door een lokaal netwerk.

Auteur :

B Rogé

Jaar van publicatie :

2020

Type :

Tijdschriftartikel


Hoeveel vertrouwen hebben professionals dat een netwerk (in dit geval een netwerk vrijetijdsparticipatie) een goed instrument is om de doelstellingen in dit beleidsthema te realiseren ? Onderzoek leert dat dit vertrouwen groot is, wat een belangrijke duw in de rug kan zijn voor  het gebruik van lokale samenwerkingsverbanden.