Mediawijs congres: bijzonder digitaal

  • 17 april 2019

Mediawijsheid is vandaag noodzakelijk voor iedereen. Maar zeker voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals wie een verstandelijke beperking heeft, naar het buitengewoon onderwijs gaat of wordt opgevangen in de bijzondere jeugdzorg,. Dit congres wil organisaties binnen de zorg en welzijn inspireren én helpen om volop in te zetten op mediawijze mensen. Op beleids-, organisatie- en begeleidersniveau.

Hoe begeleid je leerlingen of cliënten naar de digitale wereld? Waarom is dat belangrijk? En hoe zit dat met de risico’s? Je krijgt niet enkel een antwoord op vele vragen, maar ook de nodige handvaten en ideeën om zelf toe te passen binnen jouw organisatie. Zodat ook jouw doelgroep zonder struikelen over die digitale drempel kan.

Info en inschrijven via de website van Mediawijs.