Mediacoach Opleiding 2018-2019

  • 25 april 2018

Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met kinderen en jongeren die mediawijsheid willen integreren in hun eigen praktijk en organisatie.

Enerzijds biedt het opleidingstraject Mediacoach een theoretisch kader om te starten met mediawijsheid binnen de eigen werking. Anderzijds ligt de focus van deze opleiding vooral op het realiseren van activiteiten en praktijkenrond mediawijsheid. Het tonen van goede praktijkvoorbeelden en concrete tools biedt inspiratie en de deelnemers zetten zelfstandig een project op in de eigen organisatie.

Een mediacoach zal na de opleiding ook fungeren als aanspreekpunt binnen de eigen werking voor de pedagogische aanpak van het thema media(wijsheid). Hij/zij neemt een coachende rol op in zijn/haar team.

Mediawijsheid is onontbeerlijk in de huidige maatschappij. De term mediawijsheid duidt op het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie.

Dit traject is een initiatief van Mediawijs in samenwerking met Cultuurconnect, LINC vzw en Mediaraven met steun van de Vlaamse Overheid - Departement Onderwijs en Evens Foundation.

Hier vind je meer info en kan je inschrijven.