Masterproef: De ontwikkeling van een meetinstrument voor Nieuwe Autoriteit

Auteur :

Ella Engels

Jaar van publicatie :

2015-2016

Thema :

Ondersteuning

Type :

Wetenschappelijk onderzoek


Korte beschrijving:

 Het gedachtegoed van Nieuwe Autoriteit werd ontwikkeld door Haim Omer, hoogleraar Psychologie aan de Universiteit van Tel Aviv. Met dit concept biedt hij een antwoord op de nood aan een nieuwe invulling van het ouderlijk gezag, aangepast aan de actuele maatschappelijke waarden en normen. De traditionele ouderlijke autoriteit is immers voorbij gestreefd (’50) en de permissieve opvoedingsstijl (’60) biedt onvoldoende houvast en leidt tot een toename van ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen. Bestaande onderzoeken bevestigen positieve effecten van Nieuwe Autoriteit als opvoedingsstijl, maar bieden geen antwoord op de vraag welke concrete eigenschappen en/of gedragscomponenten aan de basis ervan liggen. De ouderlijke ankerfunctie wordt door Omer et al. (2013) beschouwd als een operationalisering van de nieuwe autoriteitshouding. Volgens Carthy, Kahn, Tenne & Omer (2014) liggen 4 componenten aan de basis van deze ankerfunctie: zelfcontrole, sociale steun, aanwezigheid en structuur. Een literatuurnazicht leerde dat er één meetinstrument voor de ouderlijke ankerfunctie bestaat: de ‘Parental Anchoring Questionnaire’ (PAQ). De PAQ-vragenlijst werd door Carthy et al. (2014) geconstrueerd om de ouderlijke ankerfunctie en de 4 onderliggende factoren ervan te meten binnen een Israëlische populatie. Deze masterproef omvat een aanzet tot de Nederlandstalige adaptatie en validatie van de PAQ in een populatie van Vlaamse ouders van kinderen en jongeren van 6 tot en met 21 jaar.

Reageer op dit artikel

8 + 1 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.